Search
  • Vrouwen Wielren Vereniging Langszij
  • Bereik ons via info@langszij.nl
Search Menu

Kascontrole

De Kascontrole commissie controleert de boekhouding van de penningmeester. Zij zorgen dat alle leden erop kunnen vertrouwen dat de financiën van de vereniging op orde zijn.